Contributie

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Voor 2023 bestaat deze uit 4 onderdelen: 

  1. lidmaatschap: € 22,50
  2. huur van de tuin: € 22,50 per 100 m2; Voor een hele tuin van 200m2: € 45;  
  3. waarborgsom b.t. de werkzaterdag: € 30. Zie verder werkzaterdag
  4. borg voor de tuin (alleen het eerste verenigingsjaar) Voor een hele tuin is dat € 60 en voor een halve  € 30. Deze borg kan bij opzegging van het lidmaatschap te eniger tijd teruggevorderd worden, op voorwaarde dat de tuin schoon en onkruidvrij en direct verhuurbaar wordt opgeleverd. D.w.z. er kan direct door de nieuwe huurder op de tuin gewerkt worden.

Een hele tuin van 200m2 kost het eerste jaar € 157,50, waarvan vast € 60.
Bij een halve tuin van 100m2 is dat resp. € 105, waarvan vast € 30.