Werkzaterdagen

Acht to twaalf keer per jaar is er een werkzaterdag van 9 tot 12 uur met een koffie- of theepauze om half 11. Er wordt verwacht dat elke tuinder deel neemt aan een van deze werkzaterdagen. Het schema is terug te vinden in de nieuwsbrieven.

Deze werkzaterdag is bedoeld in de ruimste zin van het woord voor het algemeen onderhoud van het complex. Te denken valt aan onderhoud van het parkeerterrein, het hekwerk, de heggen, de struiken, de bomen, de paden, de bestrating, onkruidbestrijding, maaiwerk, verwaarloosde tuinen.

Ook het opbouwen en onderhouden van contacten met medetuinders op zo’n dag is een groot goed.

Hiervoor is een rooster, waarop ieder lid voor 1 werkzaterdag wordt ingedeeld. Als men niet op de ingeroosterde dag kan, dit graag aan het bestuur, bij voorkeur per mail, doorgeven.

Dit rooster is ook opgenomen in de Nieuwsbrief en staat ook vermeld op de Blokhut en in het Kruiwagenhok.

Hey schema voor dit jaar (2023) is als volgt:

  • Zat. 8-4-2023
  • Zat. 13-5-2023
  • Zat. 27-5-2023
  • Zat. 10-6-2023
  • Zat. 24-6-2023
  • Zat. 9-7-2023
  • Zat. 12-8-2023
  • Zat. 9-9-2023
  • Zat. 7-10-2023
  • Zat. 11-11-2023

Deelname aan de werkzaterdagen is niet vrijblijvend en geldt als participatieplicht

Als er gevolg gegeven is aan de deelname op de werkzaterdag, wordt de waarborgsom van € 30 op uw rekening teruggestort.