De vereniging en het lidmaatschap

De vereniging is opgericht in 1976. 

Het aantal leden beweegt zich meestal tussen de 60 en 70 leden. 

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

In februari is er jaarlijks de algemene leden vergadering.

Als lid kunnen er hele en halve tuinen worden gehuurd